Bemutatkozás

A Comenius Ház projektről

 

Az MBE kommunikációs osztályának projektje, mellyel egyházunk fejlődését, valamint az egyház és a társadalom kapcsolatát kulturális és spirituális programszervező és kommunikációs-média tevékenységével segíti. Olyan nyitott kulturális találkozó és közösségi teret (koncertek, kiállítások, képzések, szerkesztőségek, kávézó, étterem) kívánunk létrehozni, amely az egyetemes magyar kultúra részét képező magyarországi és nemzetközi baptizmus egészét képviseli. Természetes feladatunknak tekintjük mindebben a társadalom gazdagítását Krisztussal és evangéliumával.

 

Kiket hív és vár a Comenius Ház?

 

A gyülekezetekből és intézményeinkből a művészeti és/vagy tudományos tevékenységet végző, arra készülő vagy ezek iránt érdeklődő fiatalokat és felnőtteket.

 

Elérhetőségünk

 

comeniushaz@baptist.hu

 

Tevékenységeink

 

Rendezvény-szervezés, tanácsadás, koordináció

Információs bázis készítése az elérhető baptista művészekről, szakemberekről, csoportokról és rendezvényekről. Lehetőség a baptista/keresztyén előadó és képzőművészeknek (koncertek, performanszok, hangversenyek, kiállítások) illetve a baptista gondolkodók (tudósok, tanárok és szakemberek) interaktív vitafórumainak, előadásainak és tréningjeinek. Szellemi műhely, amely otthont ad a közösségi életre vágyóknak. A magyarországi baptista, anabaptista és habán értékek ébresztése, valamint a bibliai életmód és lelki örökség megújításának bátorítása.

 

Kommunikációs és médiacentrum

Helyet ad az egyház médiáinak, szerkesztőségeinek. A baptista sajtószolgálat (sajtoszolgalat@baptist.hu) ide várja a gyülekezeteink és az intézményeink programjairól és eseményeiről való szöveges és képes híradásokat.

 

Kiállítótér

A baptista/keresztyén alkotók kiállításainak segítése, bemutatkozási lehetőség az oktatási intézményeink tanárainak és diákjainak (koncertek, grafikák, kisfilmek, webes installációk, stb.). Anabaptista és habán írásos emlékek (vagy másolatainak) állandó kiállítása.

 

Közösségi tér

A Comenius Ház végső megvalósulása belvárosi helyszínként a baptista/keresztyén fiatalok találkozóhelye, oktatással és játékos művészeti foglalkozással egybekötött programok helyszíne kíván lenni, amely helyet biztosít egy baptista könyvesbolt és kávézó számára is.

 

 

Johann_Amos_ComeniusComenius, habánok, baptisták

 

Comenius (Jan Amos Komensky) atyai nagyapja a magyarországi Felvidékről származott, Szegesnek hívták. A korán árvaságra jutott Comenius a Cseh-Morva Testvérek közösségének iskolájában tanult, majd a hernborni egyetem, illetve a heidelbergi akadémia hallgatója lett. Gimnáziumi tanárként pedagógiájának alapelve volt, hogy az emberi ismereteket alapfogalmakra kell visszavezetni, amely fogalmak kapcsolódásainak rendszerét kell létrehozni. Az általa létrehozott tudomány a pánszófia, a mindent átfogó tudomány. Nevéhez fűződik az élethosszig tartó tanulás elmélete is. Comenius és a habánok pedagógiai elveiben és gyakorlatában szoros kapcsolat fedezhető fel.
Baptistákként már a habán-udvarházak idején is igen fontosnak tartottuk a gyerekek testi-lelki-szellemi fejlődését. Az itt tanulók tudósai lettek a növényeknek, a kerámiának, a posztóknak, a háztetőknek, a betegségek gyógyításának. A XVI. század magyar fejedelmei – pl. Bethlen Gábor, I. Rákóczi György – előszeretettel telepítették le birtokaikon őket szaktudásuk miatt. Az életben ma is mindenütt előnyben van az, aki tudással és ahhoz tartozó gyakorlati képességekkel rendelkezik.

A habánok gondosan ügyeltek a családi élet tisztaságára, gyermekeik kötelező oktatására, rendkívül szorgalmasan és magas színvonalon végezték foglalkozásaikat, járatosak voltak az iparban, a kereskedelemben és a mezőgazdaságban egyaránt. Kézművességükben kimagasló hírnevű lett a kobalttechnikát alkalmazó és a reneszánsz stilizált virágmotívumait örökítő fazekasság, a habán kerámia, mely ma is igen keresett az aukciókon.

A baptista családok és gyülekezetek lényegéhez tartozott mindig és tartozik ma is a gyermekek és fiatalok képzése, taníttatása, hogy tudást és ismeretet
szerezzenek. Ezért is örülünk, hogy baptista közösségünk részt vállalhat ma a magyar gyerekek és fiatalok oktatásában, nevelésében. Ehhez kíván hozzájárulni lehetőségeivel a Comenius Ház minden munkatársa is.