Baptista Művészeti Napok 2022 – Nyitóhangverseny

Ebben az évben nagyszabású jubileumi istentisztelettel nyitotta meg kapuit a Baptista Művészeti Napok programsorozata. Az alkalom több okból is ünnep volt, hiszen 65 évvel ezelőtt alakult meg a Központi Baptista Énekkar, melynek élén Oláh Gábor karnagy 40 éve áll. A nyitókoncert továbbá a Ráduly Emil műveiből a kórus által készített CD lemezbemutatója volt, illetve a baptista művészeti díj átadására is ezen az ünnepnapon került sor.

Az Újpesti Baptista Gyülekezet imaházában teljesen megteltek a padsorok november 20-án vasárnap 17 órára, amikor az istentisztelet kezdetét vette.  Mészáros Kornél testvér betegsége miatt Papp Szabolcs lelkipásztorra bízta a házigazdai teendőket, aki örömteli jókedvvel és üdítő humorával köszöntötte az egybegyűlteket, majd imádsággal kezdte meg az alkalmat. A kezdőének után Murányi-Kovács Anita kulturális munkatárs vette át a program levezetését. A nyitóhangversenyen díszvendégként részt vett számos neves keresztény zeneművész, név szerint Beharka Pál orgonaművész, zeneszerző, a központi énekkar egyik alapító tagja, Kovács Arthur szintén alapító tag, Berkesi Sándor Kossuth-díjas karnagy, Kamp Salamon Liszt Ferenc és Kossuth-díjas karmester, Sapszon Ferenc a Nemzet Művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karnagy, zeneszerző és Horváth Gábor karmester, a LFZE docense. Rajtuk kívül jelen voltak még a kórus egykori tagjai, a korábban művészeti díjjal kitüntetett testvérek és Tóth Sámuel Csaba karmester, korrepetitor is, aki az egyik kórusművet zongorán kísérte.

A koncert négy énekkari blokkból épült fel, a művekről Oláh Gábor karnagy mondott rövid bevezetőket. Az első két blokk között igei gondolatok hangzottak el Papp Szabolcstól. A jubiláló kórust és Oláh Gábor karnagyot Papp János egyházelnök köszöntötte ünnepi beszédével, amelyben kifejezte háláját az énekkar kitartó és értékes szolgálatáért, amely nem más, mint Isten dicsérete, tanúságtétel, egy olyan jó szolgálat, amely a mennyben folytatódik majd. Oláh Gábor válaszbeszédében elmondta, hogy legfőbb célja az Istentől kapott talentum megduplázása és egyedül Isten, akinek meg akar felelni az Ő szolgálatában. Kifejezte köszönetét Papp János felé mind a köszöntésért, mind pedig a lemezfelvétel megvalósulásáért. Oláh Miklós másodkarnagynak és Tóka Ágoston korrepetitornak Boros Dávid kommunikációs szaktitkár ajándék átadásával köszönte meg a szolgálatot.

Ezt követően az énekkar és a díszvendégek köszöntései következtek. Oláh Miklós a saját- és az énekkar nevében szólt az elmúlt évtizedekről megidézve közös gyermekkori és életre szóló emlékeket, amelyeket bátyjával, Gáborral közösen éltek át. Említést tett Gábor odaszánt példamutató életéről is, amely nagy hatással volt Miklós zeneművészi életére. Az énekkar ajándékokkal és természetesen egy kórusmű, az Ámen eléneklésével köszönte meg Oláh Gábornak karnagyi munkáját.

Horváth Gábor karmester a Gödöllői Városi Vegyeskar és a Baptista Központi Énekkar közös koncertjeire emlékezett vissza és mondott érte köszönetet. Gratulációja mellett kifejezte jó kívánságait a további évtizedekhez, mind az énekkar, mind pedig Oláh Gábor szolgálatát illetően.

Horváth Gábor

Kamp Salamon egy Johann Sebastian Bach idézettel kezdte köszöntését, amely szerint az imádkozó hívő áhítatos zenéjében Isten mindenkor jelen van. A zene nem csak a valóság, hanem a valóságon túli transzcendentális felfogását is lehetővé teszi. A központi énekkar és Oláh Gábor hűséges szolgálata is az isteni szeretet fényében áll. Az európai keresztény zenei kultúrában a kórus a szentek közössége, amelynek tagjaként is hálás szívvel köszönte meg az ünnepelteknek a szolgálatot.

Kamp Salamon

Sapszon Ferenc az élet végéről beszélt, arról a szakaszról, amikor a célegyenesben az ember belső kottájában az örök élet felé futást a Krisztussal való mély kapcsolat kiteljesedése jellemez. A másik jellemző az állandó hálaadás Isten szeretetéért és mindenért. Valósuljanak meg ezek mindenki életében, ezt kívánta a jelenlévőknek.

Sapszon Ferenc

Berkesi Sándor elmesélte, hogy anyai nagymamája bemerítése alkalmával járt először a József Utcai Baptista Gyülekezetben, ahol akkoriban a központi kórus jelenlegi másodkarnagya Miklós, egy futkározó aranyos, szőke kisfiú volt. Később az oláh családdal Debrecenben mélyült a barátsága és a zenei kapcsolata, amely azután Budapesten folytatódott. Megemlítette a Beharka Pállal való barátságát is, akinek a könyveiből tanítottak, és akivel együtt szerkesztették az ökumenikus énekeskönyvet. Pali bácsitól emberséget, alázatot és humort tanult. A Baptista Központi Énekkarral kapcsolatos emlékei között is őriz jó néhányat, többek között egy pünkösdi koncertet az újpesti imaházban és a közös éneklést a Reformáció 500 ünnepén, a Művészetek Palotájában. Berkesi Gábor lelkésszel és Berkesi Boglárka orgonistával közös köszöntését igével fejezte ki: „Légy hív és néked adom az életnek koronáját.” (Jel. 2:10). Végezetül kívánságuk pedig, hogy szeresse az Úristen az énekkar további szolgálatait és tartsa meg.

Berkesi Sándor

A hangverseny utolsó részében került sor a 2022 Baptista Művésze díj átadására, amelyet Győri Kornél nagybőgőművész, karnagy, zeneszerző, zenetanár, a Pécsi Baptista Gyülekezet vezetője vehetett át Papp János egyházelnöktől. Győri Kornél válaszbeszédében elmondta, hogy meglepődött a jelölésen, de mindenképpen megtisztelő számára az elismerés. Zeneművészeti pályáján ez a művészeti díj a jövőre nézve kötelezi őt, mint baptista művészt. Befejezésül egy olyan ének szövegét idézte, amelyet a pécsi gyülekezet énekkarának tanított hálaadónapra: „Hogy köszönjem meg, amit Jézus értem tett. Ami vagyok, és ami lehetek, Istennek érdeme.” Ez az igazság, tette hozzá és újra megköszönte a díjat.

 A befejező énekkari blokk után, amellyel az „Ellenség szeretete” című CD lemez bemutatása véget ért áldás és záróének következett. A közösség együttléte az egyház ajándékaként szeretetvendégséggel zárult, amelyet az újpesti testvérek vendégszerető szolgálata tett lehetővé. Az istentisztelet felvétele a www.baptist.hu oldalon megtekinthető.

Baptista sajtószolgálat