Baptista Művészeti Napok 2021 – Zenés adventi áhítat

A kartali imaházban három évvel ezelőtt állt szolgálatba az a hangszer, amely ugyan nem vetekedhet egy templomi orgonával, de mégis annak hangzását idézi. A cél az volt, hogy a mára általánosan elterjedt, populáris ifjúsági énekek mellett megőrizzük és a felnövő nemzedékkel is megszerettessük a klasszikus ének-zene szépségét. Örömmel tapasztalom, hogy a fiatalok nem idegenkednek a hagyományos énekektől. Kisiskolás táborozók pedig már többször jártak nálunk, hogy a templomi orgona történetével, hangzásvilágával ismerkedjenek.

Advent első vasárnapján is jóleső érzés volt hallgatni, ahogy idősek és fiatalok együtt éneklik az Ambrus püspöknek tulajdonított ősi dallamot: „Jöjj, népek Megváltója!”
Tóka Szabolcs orgonaművész előadásában barokk és kortárs orgonamuzsika hangolta lelkünket a várakozásra. Füle Lajos Futás című versét Kovács Ferencné tolmácsolásában hallhattuk. Egy alkalmi kórus is összeállt aszódi és kartali énekesekből. Az orgona néhány más hangszerrel kiegészülve kísérte az énekkart.

Papp Szabolcs aszódi lelkipásztor a csendesen zörgető Jézusra irányította figyelmünket egy szemléletes történet felidézésével.
Az istentiszteletet régi szokás szerint Schubert „Sanctus”-ával zártuk: „Szent az Isten, szent, szent!”

A Baptista Művészeti Napok keretében, az aszódi testvérekkel közösen szervezett zenés áhítatra az időjárás és a járványhelyzet miatt sajnos kevesebben jöttek el, mint amennyire számítottunk. Akik viszont jelen voltak, vagy otthonról  követték az élő közvetítést, azoknak felemelő élményben volt részük. Úgyhogy szeretnénk folytatni!
Kovács László lelkipásztor

A teljes áhítat itt nézhető meg: