Baptista Művészeti Napok 2020 – Irodalmi pályázat – Dalszöveg

„Az Úr az én pásztorom!”

Országos irodalmi pályázat

„Az Úr az én pásztorom!” címmel irodalmi pályázatot hirdetett az Esztergomi Béke Baptista Gyülekezet a Baptista Művészeti Napok keretében. Novella és dalszöveg kategóriában várták az írásokat a hit és az alkotás viszonyáról, a művészet, a művész és a Teremtő kapcsolatáról vagy a mindennapokban erőt adó bibliai idézetekről.

A gyülekezet célként tűzte ki, hogy hírét vigye a hitnek, megmutassa, milyen jó az Úr közelében élni és mindezt másokkal is megismertetni. Az irodalmi pályázat ennek biztosított teret. Az ország minden tájáról, sőt, a határon túlról is érkeztek pályaművek. Összesen több mint 150 pályázati anyag érkezett.

A zsűri mindkét kategóriában hosszasan válogatott, alaposan megfontolta döntését. Nem volt könnyű dolguk, hiszen sok remek írás érkezett.

A zsűri tagjai:

Batári Gábor            – költő, író, újságíró

Bolyki András          – zeneszerző, Szikra díjas dalszövegíró

Háló Gyula              – költő, a Magyarországi Baptista Egyház kommunikációs vezetője

Révész Szilvia        – a Family magazin szerkesztője és szerzője

Mind a négyen hatalmas munkát végeztek, rengeteget dolgoztak, külön köszönet illeti őket szolgálatukért.

A szervezők minden résztvevővel tartották a kapcsolatot. Szerették volna élőben is megrendezni a díjkiosztót, de erre a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor. Az esztergomi baptisták azonban bíznak benne, hogy az alkotókat és a pályázati anyagokat értékelő zsűritagokat is vendégül tudják majd látni a későbbiekben.

A dalszöveg kategória díjazottjai:

1. helyezett: Gulya István „Te vagy a szél” kezdetű dala

A zsűri véleménye: Ez a dalszöveg magában hordozza mindazt, ami egy dalszerzőt megihlet. A szövege pozitív üzenetét minden keresztény érzületű ember magáénak tudhatja. Szerkezete tudatosan dalra született,  verstani eszközei hibátlanok, könnyű lesz megtanulni és együtt énekelni. Egyszerre lelkesítő és magasztosan költői.

Nyereménye: Bolyki András, a Bolyki Brothers tagja, Szikra díjas dalszövegíró megzenésíti a nyertes dalszöveget, 40.000 forint, oklevél

Te vagy a szél

Olyan jó, ha békés napom

Olyan jó, ha lángod kapom

Olyan jó, ha röptetsz engem

Olyan jó, ha izzol bennem

Olyan jó, amikor várlak

Olyan jó, amikor látlak

Olyan jó, amikor hívlak

Olyan jó, amikor itt vagy

Te vagy a szél a szárnyaim alatt

Emelsz a napba, lelkem szabad

Felírom neved tollal az égre

Csordul az arany, ragyog a fénybe

Olyan jó, ha tiszta vagyok

Olyan jó, ha adni tudok

Olyan jó, hogy dobogsz bennem

Olyan jó, hogy szeretsz engem

Olyan jó, amikor hiszlek

Olyan jó, ha mennyig visznek

Olyan jó, amikor áldasz

Olyan jó: te vagy a válasz

Te vagy a szél a szárnyaim alatt

Emelsz a napba, a lelkem szabad

Felírom neved tollal az égre

Csordul az arany, ragyog a fénybe

2. helyezett: Pataki Anett „Együtt az úton” című dala

A zsűri véleménye: Inspiráló szöveg, a költő tudta, hogy milyen a jó dalszöveg szerkezete, a versszakok és a refrének szépen egymásra épülnek, és bátorító üzenete megszólítja a fáradt szívet. A különböző szótagszámú sorok és a prozódia szólista előadót kíván, de egy modern ritmikájú és hangszerelésű dalban jól illeszkedne.

Együtt az úton

Úttalan utakon
nem jársz egyedül,
ha nincs veled senki,
ez a csend még
a válladon ül,
ez a csend itt
a vállamon ül.

Én megyek előtted,
a rögös utat elegyengetem,
az ércajtókat betöröm,
és a vaszárakat leverem.

Járatlan utakon
kinek a lábnyomába lépsz?
Nyomok nélkül
honnan tudnád,
a végén hova érsz?
Én tudom,
a végén hova érsz, mert

Én megyek előtted,
a rögös utat elegyengetem,
az ércajtókat betöröm,
és a vaszárakat leverem.

Az elzárt utak
megnyílnak előttünk,
nézd, az árnyékunk összeért,
milyen nagyot nőttünk!

Én megyek előtted,
a rögös utat elegyengetem…

3. helyezett: Huszti Barbara Dominika „Egy szenvedő imája” című alkotása

A zsűri véleménye: A bátorító üzenet zsoltárra emlékeztet, párbeszédes formába öntve, igazi dalnak szánt szöveg.

A versszakonként hasonló szerkezet (3+1) megihleti a muzsikust. Érdekes megoldás, hogy nem a versszakok közé tervezi a költő a refrént, hanem a végén a tartalomhoz igazítva változtat a prozódián. Ügyes kezű dalnok szép nótát írna belőle.

Egy szenvedő imája

Segíts! Oly árva vagyok!
Segíts! Sebzett maradok!
Segíts! Miért fedi homály
A célt, mely előttem áll?

Segíts! Jót tenni nehéz!
Segíts! Bennem félelem ég!
Segíts! Bűn nyomja szívem!
Imám halld meg, Istenem!

Figyelj, én Atyád leszek!
Figyelj, begyógyítom sebed!
Figyelj és tervemben bízz,
S hidd el, így célodhoz érsz!

Figyelj, él benned a jó!
Figyelj, nincs félnivalód!
Figyelj, átveszem bűneid,
S ha kérsz, erőm téged segít!

Atyám, a szereteted
Gyógyít, betölti szívemet!
S e szív új utakra tér,
S hittel a céljához ér!

Fényed én is hordozom már,
S lelkem békére talál,
A bűn többé már nem kísért,
Hálát adok kegyelmedért!

Különdíj: A zsűri dicséretben részesíti Zádori-Molnár Ágoston „Keresem az Istent” című munkáját.

A zsűri véleménye: Ez a csodálatos költemény egy magas színvonalú vers, amely kilóg a meghirdetett pályázat keretei közül. Tartalma, költői képei és irodalmi eszközeinek sokszínűsége nem dalnokért, hanem szavalóért kiált. Gratulálunk a költőnek, írjon sok verset még!

Előszó

Amikor eltörpül a remény,
és fáradtan elsorvad minden,
keresem Őt, s Ő meglel engem
– átölel szelíden az Isten.


Keresem Istent

A kegyetlen alkony megölte a napot;
hűs felhőkre freccsent veres meleg vére,
magával rántotta a fényes tegnapot,
jön az est, és átfest mindent feketére.

Lelkem sötét mélyén csillagimák égnek,
zsarátjuk lángot vet, fényük messze libben,
mély kéken néz le rám holdszeme az éjnek,
ében parazsára tömjént szór az Isten.

Vénülő szívemben rózsahajnal dobban:
harmatos ölében ringat egy szép álom,
az Istent keresem szürke köznapokban
s ünnep lesz valahány, ha Őt megtalálom.