Baptista Művészeti Napok 2020 – Diószegi iskola

A debreceni Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola idén csatlakozott először a művészeti napokhoz. A néhány éve működő Zeneklub bemutatásával és képzőművészeti alkotásaikkal teszik színesebbé a programsorozatot.

A Szentlélek szólt: „Neked a zenén keresztül kell eljuttatnod a gyerekeket Istenhez.”
Két matematika–fizika szakos tanárnő, Birtáné Karádi Erika és Farkasné Bőgér Erzsébet hallgatott Isten szavára.
Ennek eredményeképpen a Zeneklub 2014 szeptemberében alakult meg.
Fő céljuk, hogy a zenén és lelkeink összekapcsolódásán keresztül Isten dicsőségére lehessenek.

Az énekhangok és a hangszerek dallamai összecsengenek a rendszeres próbákon és a fellépéseken. Az amatőrökből álló csapat tengernyi munka árán éri el a közönség elé vihető hangzást. Ennek eredményeképpen állandó szereplői az iskolai rendezvényeknek.

Rejts most el

Az iskola életében a művészet és Isten aktívan van jelen: a zenén, a képzőművészeten, a verseken és színdarabokon keresztül fonódnak össze.
Tanáraink lelkesedésükkel és tudásuk átadásával ösztönzik a diákokat tehetségük kibontakozásában..