Három hónap „koronás” szünet…

Az elmúlt hetekben több tanítványommal foglalkoztunk Liszt Orgonamiséjének különböző tételeivel (persze szigorúan online keretek között). Sokat magyaráztam nekik, milyen fontosak a különböző szöveg- és formarészeket elválasztó szünetek. Ha elsietjük őket, a mű szerkezetének feltárása – és így az egész előadás zavarossá válik, annak ellenére, hogy az előadó egyetlen hangot sem rontott el.

A karantén beállta előtt nemcsak a zenében, de egész életemben, napi rutinomban is éreztem, milyen fájó tud lenni a szükséges szünetek hiánya. Egyházzenészi szolgálatom, valamint szólista, kamarazenész és tanári tevékenységeim valamelyike rendre kitöltötte a hétköznapok mellett a hétvégéket, nyári szüneteket és az ünnepnapokat is. Ha a hivatás összekapcsolódik a szeretett hobbival, valamint azzal az igénnyel, hogy hívő emberként megosszam a nálam lévő értékeket azokkal, akiknek szükségük van rá, akkor aligha sikeres az elhatározás, hogy „majd holnaptól kevesebbet vállalok”. Márpedig szünet nélkül nemcsak a zenemű, de a zeneművész is kárt szenved. A legjobban az hiányzott, hogy egy-egy művészi produkció vagy feladatkör mögé igazi, széles körű zenei műveltséget és háttértudást építhessek.

Ennek fényében nem meglepő, hogy milyen gondviselésként éltem meg az elmúlt három hónapot. Rengeteg koncertem elmaradt ugyan, de tanári állásom miatt nem kellett alapvető anyagi gondokkal szembenéznem. Mindössze néhány ismerősöm fertőződött meg a vírussal, de mindegyikük meggyógyult.

A fentieket végiggondolva nem maradt kérdés, mihez kezdjek a hirtelen felszabadult rengeteg idővel. Művészkollégáim nagy részéhez képest merőben más utat választottam, nem adtam egyetlen „karanténkoncertet” sem, sőt, bármilyen meglepő, de március vége óta még csak nem is játszottam orgonán. Elmélyült tanulással, zenehallgatással töltöm a napjaimat. Bízom benne, hogy nemcsak nekem örömteli időtöltés ez most, hanem tanítványaimnak, muzsikustársaimnak, hallgatóságomnak is a javát fogja szolgálni a jövőben.

  • Tóka Ágoston orgonaművész 2016-ban az Év Fiatal Baptista Művésze

A Duna Televízió 2020 márciusában készített interjújában a művész a hit és a művészet kapcsolatáról beszélgetett Bodó Mária műsorvezetővel az Új nemzedék című sorozatban.