Isteni ígéretek a járvány idejére

Mike József, a Jó az Úr Bodrogi Baptista Gyülekezet – Bodrogi Oktatási Központ lelkipásztora a szerzője és előadója is annak az „igeéneknek”, amelyről az alábbi „karanténfelvétel” készült.

Mike József így fogalmazta meg az énekkel való bensőséges kapcsolatát:
„A mellékelt ének nagyon különleges nekem, mert hosszadalmas vajúdás után született 2018 adventjében mint az én »érdligeti egykém«.
Mégsem az teszi értékessé elsősorban, hogy zenéje szívemről szakadt, aztán feldolgozásában és a felvétel elkészítésében több bodrogi testvér, tanárkolléga, »vén diák« és távolabbi barát mellett érdligeti szolgatársam és fiaim is rész vettek, hanem az, hogy szövege szó szerint Isten örökkévaló beszéde. Tőle kaptam útba igazításként az akkori helyzetben. Így tudtam meg, hogy mit kell tennem és mire kell buzdítanom a gyülekezetet is…
A világjárvány beálltával különös aktualitása lett ennek az ígéretsorozatnak, amit Isten a kilátásba helyezett aszály, terméskárok és dögvész kontextusában mondott. Ezért készítettünk karanténfelvételt róla.
Hiszem, hogy az Úr ezen ígéretei Érdligeten és Bodrogon túl azokra a konkrét helyekre is érvényesek, ahol ti imádjátok és szolgáljátok őt. Ha valamikor fontos volt az „Úr arcának keresése” egyénileg és közösségileg, akkor most nagyon is az… Csak ő teheti áldottá életünket, családjainkat, gyülekezeteinket, a hozzájuk kötődő helyekkel együtt.
Testvéri szeretettel, Mike József”