A Baptista Művészeti Napok megnyitója

November 11-én az Újpesti Baptista Imaházban került sor az idei Baptista Művészeti Napok megnyitójára. A már hagyományossá vált sorozatot a Comenius Ház vezetője, Háló Gyula, egyházunk kommunikációs szaktitkára vezette be. Egyházunk elnöke, Papp János testvér a 149. zsoltár 2. verséből buzdította a megtelt imaház hallgatóságát: „Örüljön alkotójának Izrael…” „Élő alkotások vagyunk önmagunk és mások örömére” – hangsúlyozta.

A zenei és énekszolgálatokat a Baptista Központi Énekkar és az Andor Ilona Alapfokú Művészeti Baptista Iskola énekkara végezte. Ez volt az első együttműködés, amelyre izgalommal készültek a diákok, vezetőik, de a baptista kórus is. A Kicsinyek Kórusa kezdte az éneklést Lőrincné Horváth Mariann vezényletével, zongorán kísért Miskolciné Hajtun Zsuzsa. Két Kodály-darabot, egy francia és egy ismeretlen szerző művét énekelték már karácsonyt idézve: „a magasságból ekképpen zengett, Glória, Hosanna in excelsis”.

A gyermekkar énekei előtt Ribáné Horváth Enikő, az Andor Ilona Alapfokú Művészeti Baptista Iskola igazgatója mondott köszönetet Oláh Gábor testvérnek és a Központi Énekkarnak az együttes munkáért, kiemelve karnagyunk szakmai és emberi vonásait, humorát. A gyermekkart Tamási Kinga vezényelte, orgonán közreműködött Fischer Tamás. Kodály Zoltán műveit énekelték: a Katalinka, a Gólyanóta és a Pange Lingua hangzott fel üdén a gyermekajkakról.

A Baptista Központi Énekkar is csatlakozott Oláh Gábor vezetésével a Kodály-évfordulóhoz (születésének 130., halálának 50. éve). Az Adventi ének gregorián indításával a reményteli várakozást sugallta. A Szép könyörgés Balassi Bálint szövegével a veszélybe jutott ember jajkiáltása, a vége pedig: „Áldott Isten, hála légyen Néked örökké”, Sík Sándor Te Deuma a hálás ember szívének kitárulkozása…

Az egyesített kórus és a zenekar ezután Esterházy Pál Harmonia caelestiséből adott elő részleteket, szólót énekeltek Kiss Rózsa és Murányi Anita, a gyermekkarból pedig Tatár Dorottya és Szűcs Evelyn.

Ezután került sor az ez évi „2017 Baptista Művésze” díj átadására, amelyet Oláh Gábor karnagy vehetett át. Mészáros Kornél, egyházunk főtitkára olvasta fel a laudációt, amelyből idézünk: „Oláh Gábor karnagyi munkásságát végigkíséri a kiemelkedő szakmai tudás és felkészültség, a kollégák és a közönség iránti alázat, a humorral fűszerezett közösségteremtő képesség, az Istenben való hitre alapozott művészeti tevékenység, valamint a baptista közösség iránti elkötelezettség. Több évtizedes kiemelkedő hazai és nemzetközi karnagyi munkássága, valamint eredményes oktatói és szervezői tevékenysége elismeréseként Oláh Gábor karnagynak a 2017 Baptista Művésze díjat adományozzuk.”

A díjat Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke adta át. Jó volt együtt dicsérni az Urat. Oláh Gábor testvérnek még sok áldott, munkás évet kívánunk a kórus élén.

(forrás: Kiss Emil)