Szociológiai kerekasztal

A Benczúr 31. Estek harmadik rendezvényén az ifjúságkutatás mellett szó volt a társadalomtudományi kutatások gyakorlatáról a gyülekezetek életében. A kerekasztal meghívott vendégei Székely Levente (szociológus, ifjúságkutató) és Kocsis-Nagy Zsolt
(szociológus) voltak.

Székely Levente a Kutatópont 2012-es felmérésének eredményei alapján mutatta be a mai ifjúságot, az „új, csendes generációt”, akikre a konformitás, bizonytalanság, céltalanság, illetve az állandó online jelenlét jellemző. Az ő értékrendjükről, jövőjükről és motivációikról kaphattak képet a jelenlévők.

Kocsis-Nagy Zsolt, a Központi Statisztikai Hivatal dél-magyarországi régiójának vezetője a társadalomtudományi kutatásokban rejlő lehetőségekről beszélt a közösségek, gyülekezetek életében. Kiemelte, hogy a döntéshozásnál nagy segítséget jelent, ha különböző felméréseket végeznek a gyülekezeten belül vagy annak környezetében.

Majd elmondta, mely módszerek a leghatásosabbak. A bevezető előadások után közös eszmecserére került sor, ahol a jelenlevők feltehették kérdéseiket, melyek az elhangzottak alapján a pedagógia és a misszió lehetőségeire irányultak. A közös beszélgetés jó alappal szolgált a további gondolkodásra és gyakorlati lépések megtételére.